Helt siden 1982 har Fosseng Treindustri vært stolt leverandør av vakkert håndverk som varer.

Fosseng Treindustri AS ble stiftet i oktober 1982. Likevel går historien lengre bakover i tid da Erling Fosseng drev selvstendig i samme lokale i Teksdal mange år før dette.

Bedriften hadde på begynnelsen av 80-tallet 3 ansatte, og hadde trappeproduksjon som hovedgesjeft. I 1990 flyttet bedriften fra de små lokalene i Teksdal til et fabrikklokale de kjøpte i Lysøysund. (tidligere Lysøysund Trevarefabrikk). Da ble også listverksproduksjon en vesentlig del av produksjonen.

Bedriften eies og drives i dag av Bjørn Strand, og firmaets produksjon utgjør idag rundt 7 årsverk (8 ansatte).